Türkmençe terjime – Websaýtymyza Giriň

Türkmençe terjime

Türkmençeden – iňlisçä / Iňlisçeden – türkmençä

Türkmençe terjime –TurkmenLanguage.com

translate turkmen language

 

Türkmençe terjime hyzmatlary Biznes ýa-da şahsy – proýektleri ähli görnüşi 

Subtitr ýazmak.  Seslendirme. Audio we wideo hyzmatlary . Redaktirleme we gözden geçirme

Resminamalar
Websaýtlar , Tehniki ,
Mahabat, reklama ,
Hukuk , Lukmançylyk ,
Turizm ,  Ylmy/Akademik

 

Turkmenlanguage.com bilen habarlaşyň